Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.kamilakalinczak.pl, zwanego dalej „Serwisem

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług elektronicznych poprzez Serwis, w tym z usługi sklepu internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest 99 Złota Proporcja sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000964292 z siedzibą pod adresem: ul. Mickiewicza 29/1, 31-120 Kraków, REGON: 521679971, NIP: 6762614896, e-mail: [email protected].
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO”).
 4. Dane Osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej pomiędzy Administratorem a użytkownikiem Serwisu umowy (tj. umowy sprzedaży w sklepie internetowym Serwisu lub zamówienia Usługi Newsletter – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a w braku takiej umowy na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika Serwisu (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
 5. Serwis pozyskuje informacje o jego użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:
  dobrowolnie wprowadzone w formularzach Serwisu przez jego Użytkowników informacje,
  poprzez gromadzenie plików „cookies” [patrz polityka plików „cookies”].
 6. Serwis zbiera tylko informacje dobrowolnie podane przez jego użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji tego formularza, w szczególności w celu otrzymania przez użytkownika Serwisu zamówionej informacji.
 8. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie są i nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne dla wykonania umowy zawartej przez Administratora z użytkownikiem Serwisu (np. w celu doręczenia przesyłki zawierającej zakupiony w sklepie internetowym Serwisu produkt).
 9. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są do 30 dni od momentu wykonania zamówionej przez niego Usługi, a przypadku zakupów w sklepie internetowym Serwisu do czasu przedawnienia roszczeń z zawartej z Użytkownikiem umowy sprzedaży.
 10. Każdy użytkownik Serwisu ma wgląd w swoje dane udostępnione w Serwisie, jak również prawo do ich modyfikacji, aktualizacji oraz żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania w każdym czasie. Wszelkie żądania w tym zakresie można kierować pisemnie lub mailowo na adresy wskazane w pkt. 2.
 11. Użytkownik Serwisu ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu użytkownika, jago miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej skargę taką można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na następujący adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmian niniejszej Polityki prywatności spowodowanych rozwojem technologii internetowej, zmianami prawa oraz rozwojem naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są przez niego w żaden sposób nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT.